ကံကောင်း အိမ်ခြံမြေ - ကံကောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်

ကံကောင်း အိမ်ခြံမြေ

ကံကောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်

Information

 • Agent ID#2103
 • Nameကံကောင်း အိမ်ခြံမြေ
 • Real Estateကံကောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
 • AddressDagon Seikekan

About Company

(37) Latest Assigned Properties

For sale

750.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 4800 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 123
 • Listed 7 months ago

For sale

300.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 182
 • Listed 7 months ago

For sale

390.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 4800 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 188
 • Listed 7 months ago

For sale

3,500.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 12000 Sqft 0.3 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 257
 • Listed 7 months ago

For sale

750.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 9600 Sqft 0.2 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 204
 • Listed 7 months ago

For sale

270.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 132
 • Listed 7 months ago

For sale

90.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 182
 • Listed 7 months ago

For sale

270.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 121
 • Listed 7 months ago

For sale

220.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 177
 • Listed 7 months ago

For sale

265.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 125
 • Listed 7 months ago

For sale

2,000.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 7200 Sqft 0.2 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 163
 • Listed 7 months ago

For sale

465.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 161
 • Listed 7 months ago

land for sale

650.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 125
 • Listed 7 months ago

‌land for sale

428.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 132
 • Listed 7 months ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township

270.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft 0.1 Acre
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 323
 • Listed 1 year ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township

500.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 4800 Sqft
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 200
 • Listed 1 year ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township.

35.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 184
 • Listed 2 years ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township.

970.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 194
 • Listed 2 years ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township.

120.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 183
 • Listed 2 years ago

Land for sale at Dagon Seikkan Township.

280.0 Lakh

 • Yangon, Dagon Seik
 • Type Land
 • Status Sale
 • Area 2400 Sqft
 • Bathrooms 0
 • Bedrooms 0
 • Views 159
 • Listed 2 years ago

Myanmar Real Estate Exchange

Interested in publishing your property on our website?

Click to list your property